ВРЕМЕННО РАЗПИСАНИЕ НА ПЛОВДИВ - КАРЛОВО

ВРЕМЕННО РАЗПИСАНИЕ НА ЛИНИЯ ПЛОВДИВ - КАРЛОВО И ОБРАТНО

 

ОТ ПЛОВДИВ АВТОГАРА „ЮГ“                         ОТ АВТОГАРА КАРЛОВО
                 06:30
                 08:00                                                               07:00
                 12:00                                                               10:00
                 15:00                                                               14:00
                 16:00                                                               17:00
                 18:00                                                               18:00

 

Допълнителна информация на тел: 032 62 69 37

Published on 30.06.2020