РАЗПИСАНИЕ НА ЛИНИЯ ПЛОВДИВ - СОФИЯ

 ИЗПЪЛНЯВАНИ КУРСОВЕ ПО ЛИНИЯ ПЛОВДИВ - СОФИЯ И ОБРАТНО

 

ОТ ПЛОВДИВ АВТОГАРА „ЮГ“                      ОТ ЦЕНТРАЛНА АВТОГАРА СОФИЯ
               06:30                                                                      14:00
               09:00                                                                      16:30
               11:30                                                                      18:00

 

за допълнителна информация на тел: 032 62 69 37

Veröffentlicht am 03.04.2021