ПРОМЯНА В МАРШРУТА НА 6 И 12

От 06.03.2018г до 15.05.2018г ще бъде затворено за движение на ППТ източното платно на бул. „Руски“ в участъка от кръстовището на ул. „Любен Каравелов“ до кръстовището с ул „Гладстон“ за извършване на строително монтажни работи.
Маршрутите на линии № 6 и № 12 се изменя, както следва:

Линия № 6
Посока: кв. "Прослав"" - кв. "Изгрев" 

ул. "Пещерско шосе", спирка № 153 - срещу ПГЕЕ, наляво по бул. „Васил Априлов“ – спирки №№ 169, 265, надясно по бул. „Шести септември“ – спирки №№ 116, 117, 118 и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

В обратна посока: маршрутът остава непроменен

 

Линия № 12

Посока: кв. "Христо Смирненски" – ИЗК „Марица“ 

бул. "Христо Ботев“ – спирка № 205, наляво по бул. „Васил Априлов“ – спирки № 327, 169, 265, 317, надясно по бул. „Шести септември“ – спирки №№ 116, 117, наляво по бул. „Руски“ – спирка № 293 и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

В обратна посока: маршрутът остава непроменен

Veröffentlicht am 06.03.2018