Виртуално табло

Уважаеми пътници,  

Чрез картата по-долу може да отворите Виртуално табло за масовия градски транспорт на Пловдив в  сайта на Община Пловдив и да откриете информация за транспортните връзки от и до дадена спирка, маршрут или линия:

 

Важно е да знаете, че системата автоматично изчислява времето за преминаване на автобусите през дадена спирка по утвърденото маршрутно разписание за потегляне и пристигане на крайните спирки. Системата, обаче, няма как да отчете забавеното движение при затруднен трафик и е възможно посоченото време за преминаване на не бъде спазено, особено в пиковите часове. По тази причина Ви съветваме да отчитате информацията с допълнителни 5 до 10 минути толеранс по междинни спирки.