Централна автогара гр. София

 

Адрес: гр. София, бул. “Кн. Мария Луиза” № 100

 

Каса No 14              0885 839 117 
02/ 81 33 270

 

 

Сигнали за нередности се приемат само в писмен вид и

се подават по съответния ред до „ХЕБРОС БУС” АД на адрес:

гр. Пловдив, бул. "Македония" № 2Б, Автогара "Родопи" ет. 2,

факс: 032/ 657812 или e-mail: office@hebrosbus.com