Цени

Ц Е Н О Р А З П И С

за извършване но периодичен технически преглед на ППС

в пункта на „Хеброс бус”ООД

 

 

Вид ППС                                    Цена в лева без ДДС       Цена в лева с ДДС

 

Леки автомобили                                    30                                  36

 

Товарни автомобили до 3,5 т                 30                                  36

 

Бусове до 15 пътникоместа                    30                                  36

 

Товарни автомобили над 3,5 т               45                                  54

 

Автобуси с УТГ                                         45                                  54

 

Леки товарни ремаркета                        20                                  24

 

Товарни ремаркета до 750 кг                 25                                  30

 

Товарни ремаркета над 750 кг               30                                  36