КОНТАКТИ

Информационен номер 0700 4 2345: 

При избирането му се включва информационно меню, от което трябва да изберете опция:

- за свързване с АВТОГАРИ ПЛОВДИВ /изберете 1/

- за свързване с ЦЕНТРАЛНИЯ ОФИС /изберете 3/.

При избор на менюто за свързване с АВТОГАРИ системата Ви насочва за нов избор

- за АВТОГАРА "РОДОПИ" /изберете 1/

- за АВТОГАРА "ЮГ" /изберете 2/

- за АВТОГАРА "СЕВЕР" /изберете 3/=

СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ се приемат САМО В ПИСМЕН ВИД и се подават по съответния ред до „ХЕБРОС БУС” АД на адрес:

гр. Пловдив, бул. Македония № 1, Автогара "Родопи" ет. 2,

факс: 032/ 657812 или e-mail: office@hebrosbus.com