Автогара "Север"
  • Построена: през 1970 г. 
  • Ремонтирана: през 2003г. – 2004г. 
  • Обща площ: 15994 кв. м 
  • Застроена площ: 2860 кв. м 
  • Конструкция: масивна 
  • Сектори за потегляне: 10 броя
  • Сектори за пристигащи: 3 броя

                 СХЕМА НА АВТОГАРАТА

 

Разположена е в близост до гара “Филипово”. Има обособена зона за гариране на собствените автобуси, с възможност за около 60 паркоместа.

 

Сградата е едноетажна, която включва вход за административния персонал, касова зона, гардероб, зона за изчакване. Към момента се извършва реконструкция на сградата в частта й обособена за търговски площи.

 

Разполага с автомивка за автобусите и бензиностанция за зареждане на автобусите с гориво. От Автогара “Север” се обслужват 40 направления до населени места разположени на север от гр. Пловдив.