Администрация

 Адрес: бул. “Македония” № 2Б, Автогара “Родопи”, ет. 2

 

Секретар                                 

тел: 032/ 65 78 11 

                  

факс: 032/ 65 78 12                 

office@hebrosbus.com

 

 

 

 Сигнали за нередности се приемат само в писмен вид и

се подават по съответния ред до „ХЕБРОС БУС” АД на адрес:

гр. Пловдив, бул. "Македония" № 2Б, Автогара "Родопи" ет. 2,

факс: 032/ 657812 или e-mail: office@hebrosbus.com