Преустановяване на превоз по линии!!!

Във връзка с изтичане  на договор  за обществен превоз на пътници по утвърдени линии и курсове от Областната  и Републикантска транспортни схеми от квотата на Община Пловдив,сключен между Община Пловдив и Хеброс Бус ООД ,считано от 3-ти Май 2016г. се преустановяват превози по линии,както следва:

 

на Автогара Север

Пловдив - Плевен с начален час 07:00 ч.;

Пловдив - Върбен с начални час 06:20 ч. и 15:45 ч.;

Пловдив - Зелениково с начален час 09:30 ч.

 

на Автогара Юг

Пловдив - Богданица с начални часове 04:40 ч.,08:00 ч.,10:20 ч.,13:00 ч. и 18:20 ч.

Публикувано на: 28.04.2016