Информация за картите за градски транспорт

С въвеждане на системата за електронно таксуване Община Пловдив разкри пунктове за издаване на новите видове карти за пътуване в автобусите по градските линии.

 

Пътниците могат да се информират за местоположението на пунктовете, да получат желаната информация за различните видове превозни документи, срокове на валидност, цени и условия за издаването им, пътниците като позвънят на тел: 032 666 866 в ОП "Организация и контрол на транспорта".

 

 

 

 


Публикувано на: 21.04.2016